Depozyt

Feb 2, 2018 at 12:00 am

Depozyt jest nieodzowną częścią oferty kupna nieruchomości lub biznesu.
Według ontaryjskiego prawa, oznacza on wyraz dobrej woli kupującego.
I dalej, wedlug prawa ontaryjskiego, nie ma przepisu na wielkość depozytu. Banknot 5-dolarowy zupełnie wystarczy. Ba – podpisana i potwierdzona transakcja jest legalnie wystarczające i ważna, nawet bez jakiegokolwiek depozytu.

Dlaczego o tym piszę?
Czasy się zmieniły na  … takie stare, które już dawniej istniały. Wartości nieruchomości w niektórych okolicach spadły i, w przypadku wielu jeszcze niezamknietyach transakcji, kupujacy postanowili wycofać się „dealu”.
Przypomnę, że zwrot depozytu jst automatycznie dokonywany tylko w przypadkach transakcji warunkowych, kiedy to warunki nie zostają spełnione.
Do tego potrzeba zgodę stron przez podpisanie formy „Mutual Release”.
Jeśli jednak kupujący jednostronnie chce „wyjść z dealu” i odzyskać depozyt, w znakomitej większości przypadków, sztuczka taka się nie uda.

Depozyt jest zdeponowany na koncie „Trust Account”, zwykle firmy posiadajacej listing, i te pieniądze mogą być rozprowadzone tylko w trzech przypadkach:
1.  Niespełnienia warunków (conditional sale);
2.  Zamknięcia transakcji (depozyt jest częścia całej ceny zakupu);
3.  Orzeczenia sądowego.

Jak z tego wynika, jedynie decyzja sędziego może, w bardzo rzadkich przypadkach, być na korzyść strony jednostronnie zrywającej transakcję.

Po więcej „ciekawostek” z dziedziny nieruchomości dzwoń-text:
Bogdan Poprawski,
Broker of Record, Spencer Group Inc., Realty Brokerage, 905-206-1011