Tajemnice listingowe

Sep 11, 2018 at 11:37 pm

Tak kupujący jak i sprzedający nieruchomości rozumieją, co to oznacza listing.
Tak się mi wydawało do kilku tygodni temu, kiedy to miałem przyjemność spotkania inwestora nieruchomości, który zadał mi sporo pytań, a te, z kolei, otworzyły mi oczy na inne charakterystyki listingów. Wydawały mi się one oczywiste, jednak, jak się okazuje, nie dla wszystkich.

Podzielę się więc na tych łamach z pewnymi uwagami, które mogą być dla niektórych znane, a dla innych – nie.

Listingi:
1. „Exclusive listing”. Wszystkie listingi na MLS są „exclusive” dla firmy, która ma ten listing.
Mogą być także „excusive listings”, które nie są zamieszczone na MLS, tylko są wyłącznością jednego tylko brokera.
2. „Open listing”. Takie także istnieją. Sprzedający może podpisać umowy na sprzedaż z większą ilością agentów, ale oznaczają one nic więcej tylko pozwolenie na sprzedaż z umową, co do zapłaty (commission).

Czas trwania listingu:
1. Każdy listing jest podpisywany na określony okres czasu.
Okres jest dowolny i, w zależności od lokalizacji, rynku itp., może być podpisany na dłuższy lub krótszy termin. Termin ponad 6 miesięcy musi być osobno podpisany (dodatkowy podpis na formie), bo faktycznie sprzedający oddaje swój listing w posiadanie jednego brokera na prawdziwie długi czas i tylko dodatkowe zabiegi administracyjne pozwalają ten listing terminować.
2. Listing MLS musi być co najmniej dwumiesięczny, chociaż sprzedaż może nastąpić już w pierwszym dniu.

Cena sprzedaży:
1. Po sprzedaży (firm), ale jeszcze przed zamknięciem transakcji cena sprzedaży jest przedstawiana na łamach MLS, jednak jest ona dostępna tylko dla agencji, nie dla publiczności.
2. Ostatnie „potyczki”  TREBu w sądzie dotyczą utrzymywania sprzedaży w tajemnicy, jednak jest sporo przeciwników takiego stanu rzeczy. TREB te potyczki, praktycznie przegrał.

Media i sprzedaże:
1. Broker musi uzyskać zgodę od sprzedającego i od kupującego dotyczącą prawa ogłaszania swoich sprzedaży w mediach.
2. Ogłaszanie cen sprzedaży na tzw. wolnym rynku jest, jak na razie, zabronione.
Zmiany takiej sytuacji sa wprowadzane na bieżąco, bo decyzji Sądu Najwyższego.

Po więcej „ciekawostek” z dziedziny nieruchomości dzwoń-text:
Bogdan Poprawski,
Broker of Record, Spencer Group Inc., Realty Brokerage, 905-206-1011